KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "İnsan, İnovasyon, Bilim, Fırsat"

Kalite Bilincini Artırmaya Yönelik Eylemler (H.7.5.)-22.05.2024

Fakültemiz 2023 KİDR kapsamında uygulanmaya başlayan Stratejik Kalite Yönetimi (SKY) Eylem Planı kapsamında "H.7. Akredite olacak programların belirlenmesi ve ön hazırlıkların yapılması" eyleminin alt faaliyeti olan "H.7.5. Kalite bilincini artırmaya yönelik eylemler" faaliyetinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan içerikler infografikler olarak sunulmuştur.

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı