KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 KSÜ İİBF  akademik ve idari personeline yönelik olarak Kalite Toplantıları gerçekleştirildi.