Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte 1992 yılında tek bölümle kurulmuş olan Fakültemiz, o yıldan bu yana bölüm sayısını sekize çıkararak dinamik bir yapı içerisinde gelişmesini sürdürmektedir. Bugün Fakültemizin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde 3644 öğrenci eğitim-öğretimini sürdürmekte olup yeni kurulan Sağlık Yönetimi Bölümümüz ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk öğrencilerini almıştır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sosyal Hizmetler ve Sigortacılık ve Sosyal Güvelik Bölümlerine de en yakın zamanda öğrenci alınması planlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencisi bulunan bölümlerimiz arasında yan dal ve çift anadal programları uygulanarak öğrencilerimizin çift diploma alma imkanı bulunmaktadır. Öğrencilerimizin başarılı olması adına ihtiyaç görülen her türlü imkan Fakültemiz tarafından sunulmaya çalışılmaktadır. Piyasada ki başarılarını arttırmak amacıyla Fakültemizi kazanan öğrencilerimize isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı okutulmakta ve eğitim-öğretim dönemi boyunca hem temel hem de akademik çerçevede İngilizce dersleri verilmektedir. Yine Bologna kapsamında ders müfredatları AB standartlarına getirilerek öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin ufkunu açmak ve kendilerini geliştirmeleri adına Erasmus programı kapsamında AB’ne öğrenci gönderilmektedir. Yine Fakültemizde öğrencilerimizin kolaylıkla kullanabileceği bilgisayar laboratuarları, kütüphane ve internet ağlarına yönelik hizmetler verilmektedir. Akademik anlamda üst düzey eğitim verebilmek amacıyla şu an için fakültemizin üç bölümünde tezli-tezsiz ve doktora programları açılmıştır. Gerek lisans gerekse de lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan bu öğrencilerimizin hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde istihdam edildiğini ve başarılı bir iş hayatı sürdürdüğünü görmekteyiz. Kuşkusuz bu başarı ve dinamizm sadece öğretim elemanları ve çalışanları ile değil aynı zamanda öğrencilerimizle oluşturulan bir ekip çalışmasıyla yakalanmıştır. Bu başarının devamı fakültemizin temel prensibidir. 

Prof.Dr. Seyhan TAŞ

                                                                              İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı