EN

Dr.Öğr.Üyesi AHMET MELİH EYİTMİŞ

Çalışma Ekonomisi, Bilgi

(505) 550-2219

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Doktora: Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalı Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı

  Lisans: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  Kahramanmaraş Teknik Lisesi Elektrik Bölümü

  Kahramanmaraş Gazi Orta Okulu

  Kahramanmaraş Muallim Hayrullah Efendi İlkokulu

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER

  İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı

 • DİĞER PROJELER

  Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması, Doğal Gaz Saha Çalışması Projesi, BOTAŞ, ODTÜ ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ortak Projesi

 • BAP PROJESİ

  Dış Kaynak Kullanımı (outsourcing) Faaliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Türkiye’de Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeline Göre Seçilmiş İllerde Bir Alan Araştırması

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ

  Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Sosyo Ekonomik ve Politik Açıdan Suçun Neden Sonuç Analizi Ve Çözüm Önerileri: Kahramanmaraş İl Merkezi Örneği

 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER

  KSU Akademik Değerlendirme 2011 yılı 1. si

 • ÜYELİKLER

  Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR

  02.06.2009 tarih ve 893/3662 sayılı oluru ile Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Görevi

 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Performansa Göre Ücretlendirmeye Doktorların Genel Bakış Açıları: Bir Alan Araştırması

  Küresel rekabet Sürecinde İşletmelerin Rotalama İhtiyacı: Kahramanmaraş Metal Sanayinde Durum tespiti Araştırması

  Hızlı Tüketim Malları (Htm) Perakendeciliği Sektöründe Perakendecilik Karmasına İlişkin Müşteri Algılamaları İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişki Bir Alan Araştırması

  Ekonomik Krizin İnsan Davranışları Üzerine Etkilerine Yönelik Malatya’da Bir Alan Çalışması

  Performansa Göre Ücretlendirme’nin Doktorlar Tarafından Algılanan Negatif Yönleri

  Banka Çalışanlarının İş Tatmin Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle Çatışma Tür Ve Stratejilerine Bakış Açıları Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Alan Araştırması

  Tekstil İşletmelerinde Yönetici Adayları İçin Performans Değerleme Sistemi Kurulmasına Yönelik Bir Çalışma

  Bankalarda Performans Değerleme ve Ücretleme ilişkisine Dair Çalışanların Algılamaları: Yerli ve Yabancı Menşeeli Banka Uygulamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması

  Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımında Tedarikçi Seçim Kriterleri ve Sözleşme Şartlarında Dikkat Edilen Hususlar

  Kahramanmaraş’ta Alışveriş Merkezleri Kalite Algısı

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  (2003) “Elektronik Ticaret Konusunda Gelişmiş Ülkelerin deneyimleri Işığında Ülkemiz KOBİ’lerine Öneriler: Bir Alan Çalışması”

  (2003) “Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Yaşanan İnsan Kaynakları Direnci: Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Liselerde Yapılan Bir Araştırma”

  (2006), KOBİ’lerde İnovasyon Kültürünün Geliştirilmesinde Etkin olan Faktörlerin Belirlenmesine ilişkin Bir Araştırma: Kahramanmaraş ve Gaziantep KOBİ Örneği

  (2008), KOBİ’lerde Değişim Yönetimi Bağlamında Değişime Gidilmesi Gereken Temel Alanların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

  (2008), İşletmelerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında Teknolojiye Yapılan Yatırıma Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

  (2008), Öğretmenlerin Performans Değerlemeye Bakış Açıları; Adana’daki Özel Okullarda Uygulanan Bir Alan Araştırması

  (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Profesyonel Firmalarda Yapılan Bir Araştırma: Firma Sahipleri ve Çalışanlarının Bakış Açıları

  2009), Kamuda Performansa Göre Ücretlendirmenin Pozitif Yönleri: Kahramanmaraş'ta Bir Alan Araştırması

  (2009), Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama: Belediyelerin Stratejik Planlarındaki Öncelikleri

  (2012), Daimi ve Geçici İşçilerin Örgütsel Bağlılık Algılarına İlişkin Bir Araştırma: Muş Şeker Fabrikasında Bir Alan Çalışması

  (2012), Kahramanmaraş’ta Girişimcilik ve Yenilikçilik: Profesyonel meslek Gruplarında Bir Alan Araştırması

  (2012), Özelleştirme Sürecinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş’ta Alan Çalışması

  (2012), Lojistik Firmalarında İş ve Yaşam Doyumunun, Örgütsel Bağlılık ve olumsuz Davranış Algıları Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Araştırması

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  (2008), “İşyerinde Psikolojik Taciz (MOBBİNG): Nedenleri, Sonuçları ve Birey- Örgüt Bilinci Konusunda Kamu Kurumunda Yapılan Bir Alan Araştırması”

  (2008), “Çalışanların Etik Kurallara Bakış Açıları- Bireysel Başarımı? Etik Kurallara Bağlılıkmı?- Bir Kamu Kuruluşunda Alan Araştırması”

  2008), Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları Araştırması Sonuçları,

  (2009), “Yoksulluk Ve Mikro Kredi: Türkiye’de Mikro Kredi Kullananların Gelir Düzeyleri İle Krediyi Kullanma Nedenleri Ve Çıktıları (Sosyal Ve Ekonomik) Arasındaki İlişki”

  (2014), Y KUŞAĞI İŞ YAŞAMINDAN NE BEKLİYOR

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR

  (2010) İşletmecilikte Seçme Konular

  (2011), Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar

 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri